logo PTS ALBA
ALBA Group mapa witryny
Szukaj:

Odpady budowlane

Oferujemy odbiór odpadów budowlanych i poremontowych (głównie typu gruz) zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorców. Usługę można również zamówić przez internetkliknij tutaj.  

Jako pierwsze na polskim rynku spółki ALBA wprowadziły unikatową usługę GRUZ EXRPESS - podstawienie kontenera do 8 godz. od zamówienia - zapytaj o szczegóły

Odpady budowlane i poremontowe  są odbierane przez naszą Spółkę w kontenerach o pojemnościach:

Typ

Pojemność

Rodzaj odpadu

kontenery

Od 5m³ do 7m³

Gruz, ziemia, beton

Od 16m³ do 36m³

Karton, folia, płyty gipsowe, wełna mineralna, styropian, drewno

 Kontener udostępniamy standardowo na 3 dni

Odpady budowlane wg grup

Grupa I – gruz czysty
17 01 02 Gruz ceglany

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 05 04 Gleba,  ziemia, w tym kamienie 
inne  niż wymienione  w
17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

Grupa II - gruz zmieszany

17 01 07 / 17 09 04 Zmieszany gruz

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03

Grupa III - gruz zanieczyszczony

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03

 

Szczegółowy opis grup odpadów budowlanych

Grupa

Nazwa grupy

Kod odpadu

Opis

I

Czysty gruz

17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 20 02 02, 17 05 04, 19 12 09

Grupa I zawiera:

- gruz ceglany lub betonowy,

- zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki,

- glebę, ziemię, kamienie, piasek.

W kontenerze nie może być jakichkolwiek zanieczyszczeń innymi odpadami.

II

Gruz zmieszany

17 01 07, 17 09 04

Grupa II obejmuje:

gruz ceglany lub betonowy,

- zmieszany gruz betonowy z ceglanym zawierający powierzchowne i nieduże zanieczyszczenia.

Może zawierać:

- folię, folę malarską, ogrodową (mało zabrudzoną),

- drewno,

- profile metalowe,

- złom,

- butelki typu PET,

- opakowania po chemii gospodarczej,

- plastik z wyłączeniem PCV,

- szkło butelkowe i opakowaniowe.

Jeżeli zawiera jakiekolwiek odpady ujęte w grupie III, automatycznie klasyfikowany jest do grupy III.

III

Gruz zanieczyszczony

17 09 04 , 17 01 07 zanieczyszczone

Grupę III zawiera odpady poremontowe zanieczyszczone odpadami niewymienionymi w grupie II

Może zawierać:

- worki po materiałach budowlanych,

- styropian brudny (styropian z kawałkami tynku )

- płyty kartonowo – gipsowe,

- wiaderka po cemencie i farbach,

- szkło płaskie,

- siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku

- odzież używana

- wykładziny

- dywany

- duże kawałki betonu

Zanieczyszczenie odpadami komunalnymi lub organicznymi będzie klasyfikowało cały kontener z zawartością według cennika odpadów komunalnych.

Nie może zawierać:

-odpadów niebezpiecznych,

- nieujętych w wyżej wymienionym wykazie.

W celu pozyskanie szczegółowych informacji prosimy kontakt z Działem Sprzedaży.

Ważne informacje